Önceki Forumlar

ÇSÖY FORUM 3.01
SONUÇ BİLDİRGESİ


   24-25 Aralık 2011 tarihlerinde ODTÜ Çevre Topluluğu tarafından Çevre Sorunlarına
Öğrenci Yaklaşımları Forum 3.01 düzenlendi. Foruma Adnan Menderes Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve
Orta Doğu Teknik Üniversitesi katılım sağladı.
 

   Story of Stuff filmi gösterilerek; ardından filmin de değinmiş olduğu “Tüketim” konusunda
atölye çalışması yapıldı. Üretim ilişkileri üzerinden sanayileşmenin değerlendirildiği atölye
çalışmasında egemenler (ya da sermaye) tarafından doğal varlıkların, toplumun
sömürüldüğüne dair ortak kanaat oluşturularak; çözümün bu sömürü düzeninin
değiştirilmesiyle mümkün olacağı ve bu düzene karşı olan mücadelenin örgütlenerek
verilebileceği; ve bu bağlamda ÇSÖY örgütlülüğümüzü daha çok sahiplenmemizin
gerektiğine karar verildi.
 

   Önceki forumda Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, ve Kocaeli Üniversitesi
adaylıklarını koruyorken; Forum 3.01de Dokuz Eylül Üniversitesi adaylıktan çekildiğini
bildirdi. Ardından yapılan sunumlar ve soru cevaplar sonucunda ortak irade ile 15. ÇSÖY
Sempozyumunun ev sahipliğinin Celal Bayar Üniversitesi tarafından yapılması kararlaştırıldı.
ÇSÖY İlkeleri ve Forum ilkeleri tartışılarak, daha açık ve anlaşılır hale getirmek üzere bazı
maddelerde değişiklik yapılarak ve eklenerek ilkeler son halini aldı (bkz: ÇSÖY İlkeleri,
Forum İlkeleri)


   15. ÇSÖY Sempozyumunun konu başlıkları belirlendi ve taslak programı hazırlandı.
Belirlenen oturum konuları aşağıdaki gibidir.
1. Çevre ve Hukuk, Mücadeleler
2. Doğal afetler ve Kentleşme
3. Çevre ve Felsefe
4. Çevre ve Sağlık


   Geçmişteki ÇSÖY Sempozyumlarının ve forumlarının değerlendirilmesi yapıldı. Görülen
eksikliklerin tekrarlanmaması için ilkeler doğrultusunda çözüm önerileri getirildi. İletişimin
güçlendirilmesinin, sempozyumu düzenleyen üniversitenin belirli aralıklarla düzenleme
kuruluna gelişmeleri aktarmasının faydalı olacağı konuşuldu. Düzenleme kurulunun,
sempozyum düzenlemesine yardımcı olmakla yükümlü olduğunun altı bir kez daha çizildi.
ÇSÖY Sempozyumunun daha verimli geçmesi için bileşen toplulukların kendi yerellerinde;
çevre sorunları konusunda atölyelerle destekleyerek, bilgilendirme çalışması yapmasının
uygun olacağı konuşuldu. Böylece ÇSÖY etkinliklerine bazı temel çelişkileri aşmış, ve çevre
sorunlarına hakim bir kitle getirilmesinin mümkün olacağı; ve bu durumun ÇSÖY'u ileriye
taşıyacağında fikir birliğine varıldı.


   Sunumların değerlendirilmesinin ev sahibi üniversite ve düzenleme kurulu tarafından
yapılmasının daha faydalı olacağına karar verilerek buna yönelik “içerik kurulu”
oluşturuldu.
 

   ÇSÖY'ün iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik tartışmalar yürütüldü. Bu tartışmaların
sonucunda; sunumlarla boğulmamış, atölyelerin ağırlıklı olduğu bir sempozyumun daha
verimli olacağının altı tekrar çizildi. Bu sebeple her oturumda en fazla 3 sunum
bulunmasında hemfikir olundu.
 

   Düzenleme kurulu ve bunun alt kurullarının daha aktif bir şekilde çalışmasının gerekli
olduğuna karar verildi. Bu bağlamda, site ve yayın kurulu, “yayın kurulu”nda birleştirildi.
www.csoy.biz sitesinin içeriğinin güncel tutulması ve başta 15. ÇSÖY Sempozyumu
konularına ağırlık verilmesi gerektiği düşünüldü. Hazırlanan bu yazılar yeterli miktara ve
içeriğe ulaştığında, sempozyum öncesi üniversitelerde fanzin şeklinde yayınlanmasının
daha verimli bir sempozyuma olanak sağlayacağı konuşuldu.
 

   ÇSÖY platformunun geliştirilmesi ve ilişkilerin kuvvetlenmesi için ortak eylemlilikler
yapılabileceği, ve bunun için gündemi takip ederek güncel çevre sorunları nezdinde
eylemler çıkarabilecek; aynı zamanda ÇSÖY ilişkilerinin gelişmesi açısından ortak etkinlikler
düzenlemekten sorumlu; düzenleme kurulu içindeki gönüllülerin katılacağı bir “etkinlik
kurulu” oluşturuldu.


   Programda belirlenen oturum sürelerinin yetersiz kalması ya da aşılması sebebiyle;
oturumların kayması; akabinde 1. günün 2. güne sarkması; 2. günün programındaki atölye
çalışmalarının gerçekleştirilmemesiyle sonuçlandı. Bundan ötürü, sonraki sempozyum ve
özellikle forumlarda, program konusunda daha hassas davranılması gerektiği görüldü.--------------------------------------------------------------------------------------------

3. ÇSÖY FORUMU

Kayseri Erciyes Üniversite'si ev sahipliğinde gerçekleşen forumda ortak irade oluşamadığından, ODTÜ Çevre Topluluğu ev sahipliğinde 3.01 Forumunun yapılması kararlaştırıldı.


------------------------------------------------------------------------------------------------


2. ÇSÖY FORUMU

  
   24-25 Aralık 2011 tarihlerinde ODTÜ Çevre Topluluğu tarafından Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Forum 3.01 düzenlendi. Foruma Adnan Menderes Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi katılım sağladı.

   Story of Stuff filmi gösterilerek; ardından filmin de değinmiş olduğu “Tüketim” konusunda atölye çalışması yapıldı. Üretim ilişkileri üzerinden sanayileşmenin değerlendirildiği atölye çalışmasında egemenler (ya da sermaye) tarafından doğal varlıkların, toplumun sömürüldüğüne dair ortak kanaat oluşturularak; çözümün bu sömürü düzeninin değiştirilmesiyle mümkün olacağı ve bu düzene karşı olan mücadelenin örgütlenerek verilebileceği; ve bu bağlamda ÇSÖY örgütlülüğümüzü daha çok sahiplenmemizin gerektiğine karar verildi.

   Önceki forumda Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, ve Kocaeli Üniversitesi adaylıklarını koruyorken; Forum 3.01de Dokuz Eylül Üniversitesi adaylıktan çekildiğini bildirdi. Ardından yapılan sunumlar ve soru cevaplar sonucunda ortak irade ile 15. ÇSÖY Sempozyumunun ev sahipliğinin Celal Bayar Üniversitesi tarafından yapılması kararlaştırıldı.

   ÇSÖY İlkeleri ve Forum ilkeleri tartışılarak, daha açık ve anlaşılır hale getirmek üzere bazı maddelerde değişiklik yapılarak ve eklenerek ilkeler son halini aldı (bkz: ÇSÖY İlkeleri, Forum İlkeleri)

   15. ÇSÖY Sempozyumunun konu başlıkları belirlendi ve taslak programı hazırlandı. Belirlenen oturum konuları aşağıdaki gibidir.
 1. Çevre ve Hukuk, Mücadeleler
 1. Doğal afetler ve Kentleşme
 1. Çevre ve Felsefe
 1. Çevre ve Sağlık

   Geçmişteki ÇSÖY Sempozyumlarının ve forumlarının değerlendirilmesi yapıldı. Görülen eksikliklerin tekrarlanmaması için ilkeler doğrultusunda çözüm önerileri getirildi. İletişimin güçlendirilmesinin, sempozyumu düzenleyen üniversitenin belirli aralıklarla düzenleme kuruluna gelişmeleri aktarmasının faydalı olacağı konuşuldu. Düzenleme kurulunun, sempozyum düzenlemesine yardımcı olmakla yükümlü olduğunun altı bir kez daha çizildi.

   ÇSÖY Sempozyumunun daha verimli geçmesi için bileşen toplulukların kendi yerellerinde; çevre sorunları konusunda atölyelerle destekleyerek, bilgilendirme çalışması yapmasının uygun olacağı konuşuldu. Böylece ÇSÖY etkinliklerine bazı temel çelişkileri aşmış, ve çevre sorunlarına hakim bir kitle getirilmesinin mümkün olacağı; ve bu durumun ÇSÖY'u ileriye taşıyacağında fikir birliğine varıldı.

   Sunumların değerlendirilmesinin ev sahibi üniversite ve düzenleme kurulu tarafından yapılmasının daha faydalı olacağına karar verilerek buna yönelik “içerik kurulu” oluşturuldu.
ÇSÖY'ün iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik tartışmalar yürütüldü. Bu tartışmaların sonucunda; sunumlarla boğulmamış, atölyelerin ağırlıklı olduğu bir sempozyumun daha verimli olacağının altı tekrar çizildi. Bu sebeple her oturumda en fazla 3 sunum bulunmasında hemfikir olundu.

   Düzenleme kurulu ve bunun alt kurullarının daha aktif bir şekilde çalışmasının gerekli olduğuna karar verildi. Bu bağlamda, site ve yayın kurulu, “yayın kurulu”nda birleştirildi. www.csoy.biz sitesinin içeriğinin güncel tutulması ve başta 15. ÇSÖY Sempozyumu konularına ağırlık verilmesi gerektiği düşünüldü. Hazırlanan bu yazılar yeterli miktara ve içeriğe ulaştığında, sempozyum öncesi üniversitelerde fanzin şeklinde yayınlanmasının daha verimli bir sempozyuma olanak sağlayacağı konuşuldu.

   ÇSÖY platformunun geliştirilmesi ve ilişkilerin kuvvetlenmesi için ortak eylemlilikler yapılabileceği, ve bunun için gündemi takip ederek güncel çevre sorunları nezdinde eylemler çıkarabilecek; aynı zamanda ÇSÖY ilişkilerinin gelişmesi açısından ortak etkinlikler düzenlemekten sorumlu; düzenleme kurulu içindeki gönüllülerin katılacağı bir “etkinlik kurulu” oluşturuldu.

   Programda belirlenen oturum sürelerinin yetersiz kalması ya da aşılması sebebiyle; oturumların kayması; akabinde 1. günnü 2. güne sarkması; 2. günün programındaki -muhtemelen çok da faydalı olabilecek olan- atölye çalışmalarının gerçekleştirilmemesiyle sonuçlandı. Bundan ötürü, sonraki sempozyum ve özellikle forumlarda, program konusunda daha hassas davranılması gerektiği görüldü.

   Kollektif bir şekilde; aylık bülten çıkarılması ve bu amaçta bültenin yayınlanmasında görev alacak bir “yayın kurulu”nun oluşturulması kararlaştırıldı. Bununla ve www.csoy.biz sitesi ile aktif olarak ilgilenecek çalışma grupları oluşturuldu. Düzenleme kurulu güncellendi ve forumda mevcut bulunmayan eski düzenleme kurulu üyeleriyle görüşülmesine, yeni düzenleme kurulundan haberdar edilmelerine, dahil olmaya devam edip etmeyeceklerinin öğrenilmesine karar verildi.

   Forumun 2. gününde: bugüne kadar yapılan ÇSÖY Sempozyumlarının eleştirisi yapıldı. Belirlenen eksikliklerin tekrarlamaması için fikir alışverişinde bulunuldu ve çözüm önerileri getirildi. İLETİŞİM eksikliğinin önlenmesi için, sempozyumu düzenleyen üniversitenin her aşamada düzenleme kurulunu haberdar etmesinin faydalı olacağı konuşuldu. Düzenleme kurulunun, sempozyum düzenlemesine yardımcı olmakla yükümlü olduğunun altı çizildi. ÇSÖY hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan katılımcıların bilgilendirilmesi amacıyla, topluluk bazında ÇSÖY'a yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilmesine, sempozyumun etkin biçimde duyurulması için tanıtım çalışmalarının arttırılmasına, katılım sağlayabilecek çevreye duyarlı tüm toplulukların haberdar edilmesine, sunumların değerlendirilmesinin ev sahibi üniversite ve düzenleme kurulu tarafından yapılmasının daha faydalı olacağına karar verildi.

   14. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumuna ev sahipliği yapmak için aday olan Celal Bayar Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin, ön hazırlıkları ve planlarını belirten sunumlarını yapmasının ardından; ortak irade ile Mersin Üniversitesi ev sahibi üniversite olrak belirlendi.
14. ÇSÖY'un konu başlıkları belirlendi:
 • Çevre Politikaları
-Alternatif enerji kaynakları
-Çevre ve Maden
-Çevre ve Ekonomi
-Sit alanları ve Yasal Prosedürler
-Çevre ve Küreselleşme
-Çevre ve Tarım
-Sürdürülebilirlik
-Çevre Sorunları ve Yerel Yönetimler

 • Çevreye Sosyolojik Yaklaşımlar
-Çevre ve Psikoloji
-Çevre Eğitimi
-Çevre Felsefeleri
-Çevre ve Tüketim
-Çevre ve Kentleşme
-Çevre ve Ekoloji
-Çevre ve Medya
-Çevre ve Spor

 • Çevre Sorunları ve Çözümleri
-Bölgesel Çevre Sorunları
-İklim Değişikliği
-Çevre Felaketleri
-Çevreci Hareketler


   ÇSÖY'ün politik tavrını 14. ÇSÖY Sempozyumunda yapılacak sunumlar ve atölye çalışmalarının ardından belirlemenin uygun olacağına kanaat getirildi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 


1. ÇSÖY FORUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ   Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Forum’ un ilki Kocaeli Üniversitesi Çevre Kulübü tarafından 12- 13 Aralık 2009 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi. Foruma Kocaeli Üniversitesi , Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Ortadoğu Teknik Üniversitesi , Fırat Üniversitesi , Sakarya Üniversitesi , Yıldız Teknik Üniversitesi’nden katılım gerçekleşti. 
 
  Foruma katılan üniversitelerin çevre ile ilgilenen toplulukları ve kulüplerinin temsilcilerinin katılımıyla iki günlük programın ilk gününde kısaca ÇSÖY’un tanımı yapıldı. Bunun ardından topluluk sunumlarına geçildi ve katılımda bulunan topluluklar sunumlarında yapmış oldukları etkinlikleri , planlarını ve ÇSÖY’a bakış açılarını vurguladılar. Topluluk sunumları fikir ve bilgi paylaşımı açısından kulüpler ve topluluklar açısından Forumda önemli bir nokta oldu. Topluluk sunumlarının arkasında ODTÜ Çevre Topluluğunun Üniversitelerde Çevrecilik ve Çevre Algısı sunumu yer aldı.
 
  Sunum sonrasında çevre sorunlarına öğrenci yaklaşımları değerlendirildi. ÇSÖY bileşenlerinin ÇSÖY’ü sadece sempozyumda toplanılan bir etkinlik olmadığı, ÇSÖY’un somut projelerle daha verimli bir hal alacağı kanatına varıldı. Sempozyuma gelmeden önce kulüplerde veya topluluklarda yaptığımız etiklerimizle biriktirdiklerimizi sempozyumda masaya yatırıp sempozyum sonrası planladığımız projelerle üniversitelerimizde hayata geçirebileceğimiz bir süreç olarak tarifledik .

 Üniversitelerdeki topluluk ve kulüplerimizi ÇSÖY birlikteliğinin iletişimiyle güçlendirebileceğimizin sonucuna vardık. Bu iletişimi ortak çalıştığımız projelerle ve ortak çıkardığımız yayınlarla sağlayabileceğimizi planladık. Foruma katılan topluluk ve kulüplerle geri dönüşüm projelerini ortak bilgi paylaşımı çerçevesinde gerçekleştirme kararını aldık. Sempozyuma kadar ki olan süreçte bu ortak proje sempozyumda somut bir etkinlik olarak değerlendirilecektir. 13 . Sempozyuma kadar bir dergi çıkarmak ve bu derginin devamlılığının sağlamasının kararını aldık. ÇSÖY’a tanıtım filmi çekilmesi hakkında konuşuldu. Forum ilkeleri belirlendi. Forum ilkelerinde ÇSÖY’ün daha kurumsal bir yapı olması için ve yeni katılacak topluluklara derdimizi anlatmak açısından önemli bir metin olduğuna karar verdik. 
 
  Forumda 13. ÇSÖY Sempozyumu ev sahipliğine ODTÜ Çevre Topluluğu aday oldu. ODTÜ Çevre Topluluğu Forumda sempozyum çalışmalarına başladıklarını belirttiler.
Forumun ikinci gününde ise eski Sempozyumların bir değerlendirilmesi yapıldı. Sempozyumlardaki eksikliklerin kaynakları ve sebepleri üzerine konuşuldu. Sorunların bir çoğunun bütçe ve topluluklar arası iletişimsizlik olduğu belirlendi. Bu eksikliklerin bundan sonraki Sempozyumlar için tekrarlanmaması için Topluluklar arası iletişim sağlanmasının önemli olduğu tekrardan vurgulandı. Bütçe konusunda ise Türkiye’deki kamu kurumu niteliğinde olan kurumlar (belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler, TÜBİTAK v.b. gibi) dışında sponsorların alınmayacağına karar verildi.
 
  Sempozyuma içeriği dolu sunumların gelmemesi ve bazı sempozyumlarda sunum sayısının azlığı sıkıntısı çekilmişti. Bunun için sunumların daha özverili hazırlanması ve seçimlerinde içeriği dolu olan sunumları seçiminin yapılması konuşuldu. Son bi kaç sempozyumda sonuç metnin hemen hemen aynı olmasından kaynaklanan sıkıntılardan biri ÇSÖY Sempozyumu Sonuç Metninin Kamu oyuna duyurulamaması.

  ÇSÖY’a katılımcı yeni toplulukların belirlenmesi için her topluluk kendi üniversitesinde Çevre ile ilgili çalışma yapan toplulukları davet edecektir(Felsefe , Hukuk toplulukları vs.. ).
Ortak irade ile alınan Forum İlkeleri:
 1. Forum ÇSOY bileşenleri olan topluluk ve kulüplerin temsiliyetinde katılımın gerçekleştiği bir toplantıdır.
 1. Üniversitelerin kendi içinde belirleyeceği en fazla 4 kişi katılır.
 1. Forum tarihi dönem başlangıcında yaklaşık bir ay sonrasına denk gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Ekim ayı uygun bir tarih olarak düşünülebilir.
 1. Forum süresi en fazla 2 gündür.
 1. Her sempozyum da bir sonraki forumun yapılacağı yer ortak irade ile belirlenir.
 1. Forumda toplulukların ve kulüplerin tanıtımını yaptığı etkinlik ve projelerini ele alan sunumlar yapılır. Ayrıca ÇSÖY örgütlülüğünü ileri götürebilecek sunumlar da yapılır.
 1. Forumda sempozyuma aday topluluklar neden ÇSÖY e ev sahipliği yapmak istediklerini belirtmeli ve yaptıkları ön çalışmaları anlatmalıdır. Bu sunumlar sonrasında ÇSÖY e ev sahipliği yapacak olan üniversite forumun ortak iradesiyle belirlenir.
 1. Forumda toplulukların birlikte yapabilecekleri etkinlik planlaması yapılır ve ortak bir proje oluşturulur.
 1. Forumda bir önceki sempozyum değerlendirmesi yapılır, sempozyum eleştirisi sonrası ortaya çıkan eksiliklerin tekrarlanmaması adına çözüm önerileri üretilir.
 1. Forumda her üniversiteden 2 kişi içeren düzenleme ve yayın kurulu belirlenir.

ÇSÖY ilkelerinde ortak irade ile yapılan değişiklikler:
(Eski madde)
7- Her sempozyumda bir sonraki sempozyumu düzenleyecek üniversite ortak irade ile belirlenir.
(Yeni madde)
7- Her sempozyumda forumu düzenleyecek üniversite ortak irade ile belirlenir ve bir sonraki sempozyuma aday üniversiteler sempozyumun son günü adaylıklarını koyarlar. Foruma kadar aday üniversiteler çalışmalarını sürdürür ve forumda ortak irade ile sempozyumun nerede yapılacağı belirlenir.

  Üniversitelerimizde yürüttüğümüz çalışmaları bir üst noktaya taşımak, ortak kaygıları olan arkadaşlarımızla bir araya gelmek, iletişimi güçlendirmek, çevre sorunlarının çözüm yolları üzerine tartışmak ve örgütlü mücadeleyi öne çıkarmak için Çevre Sorunlarını Öğrenci Yaklaşımları bize olanak sağlamaktadır.
  Senelerdir bütünlüğünü kaybetmemiş olan ve bir çok öğrencinin katkı sunduğu ÇSÖY’u amacına ulaştırmak için tüm ÇSÖY bileşenleri Çevre Sorunlarına karşı “Bizlerinde Sözü Var!” şiarıyla çevre sorunlarına çözüm üretmede gençliğin gücünü vurguladığımız ve Başka bir dünya mümkün diyen, oluşturacağı kıvılcım ile tüm dünyayı aydınlatabileceğine inanan herkesle büyüyecek olan ÇSÖY bütün çevre sorunlarına duyarlı öğrenci dostları beklemektedir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder