18. ÇSÖY Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

18. ÇEVRE SORUNLARINA ÖĞRENCİ YAKLAŞIMLARI
SEMPOZYUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ 
 

     18. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu 5-6-7 Mart tarihlerinde ODTÜ
Çevre Topluluğu ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşti. Sempozyuma Abant İzzet Baysal
Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın
Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Edinburgh University, Ege
Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli
Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, ve Yıldız Teknik Üniversitesinden Çevre ile
ilgili çalışma yapan topluluklar ve öğrenciler katıldı. Eski ÇSÖY bileşenlerinin de katıldığı açılış
konuşmalarının ardından; 3 günlük yoğun bir sunum-atölye programı başladı.

     Son ÇSÖY Forumunda alınan karar doğrultusunda; konu başlıkları değil, temalar şeklinde
kurgulanan programın 1. gününde Çevre Algısı teması, 2. gününde ise Enerji Çevre İlişkisi teması
etrafında sunumlar yapıldı. Yapılan sunumların açtığı tartışmalar ekseninde olduğu kadar, ÇSÖY
örgütlülüğünü ileri taşıyacak tartışma atölyeleri gerçekleştirildi. Farklı üniversitelerden bileşenlerin
ve katılımcıların mevcut bulunduğu atölyelerde; çevreye, ekolojiye ilişkin tartışmalar toplumcu bir
bakış açısı ile sürdürüldü. Bu atölyeler “Çevresel Sorunlarda Yerel Yönetimler mi, Bireysel
Tedbirler mi?”, “Sürdürülebilirlik Kavramı: Sürdürülebilir Kalkınma - Sürdürülebilir Yaşam”,
“Sanayileşme Gerekli midir?”, “Enerji Lüks mü, İhtiyaç mı?”, “Sinemada Çevre Algısı Yönetimi”,
“Güncel Köy Tarımında: Geleneksel Tarım mı, Modern Tarım mı?”, “Reklamlarla Yeşil Ekonomi”,
“Türkiye'de Enerji Politikaları”, “Sermaye-Çevre İlişkisi – STK'lar ve Demokratik Kitle Örgütleri”,
“Çevre Mücadelesinde Yöntem mi, Sonuç mu Önemli?”, “HES, RES, GES, ve Yenilenebilir
Enerji”, “Enerjisiz İlkel Bir Yaşam Sürmek Mümkün mü?”, “Doğa Merkezcilik – İnsan
Merkezcilik: Vejetaryenlik ve Ekoloji”, “Tüketim”, “Kent Yönetimleri, Çevre Sorunları ve Kentsel
Direnişler”, “İnsanın Doğası Kavramı” idi. Atölyelerde gerçekleşen tartışmalar ve sonuç bildirgeleri
de ayrıca duyuruldu, bildiri kitabına eklendi.

     Sempozyumun son günü poster sunumların sunumu ile başladı. Önceki sempozyumlara
oranla daha fazla ilgi gören ve görece daha verimli geçen poster sunumları sonrasında, programın
sarkmasından ötürü Atölye Sonuç Bildirgeleri okunamadı. Tüm katılımcılara dağıtılacak olan bildiri
kitabına ekleneceğinden, Atölye Sonuç Bildirgeleri'nin okunması, hali hazırda geri kalmış olan
programdan çıkarıldı. Öğle yemeği, Eymir Gezisiyle birleştirildi. Böylece, hem bileşenlerin
kaynaşmasına olanak tanındı, hem de yapılaşma tehditi altında bulunan Eymir Gölü Çevresine
ulusal düzeyde dikkat çekilmiş oldu.

     Eymir gezisinin ardından, gelecek forumun ev sahipliğinin belirlenmesi için adaylıklar
açıklandı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bülent Ecevit Üniversitesinin aday olduğu oturumda,
ilk oylama sonucunda insiyatif Bülent Ecevit Üniversitesinde yoğunlaştı. Lakin, son forumda
eklenen stajyer bileşenlik ilkesi, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin henüz ev sahibi olamayacağını
belirtiyordu ve 2 adayda da ortak irade sağlanamadı. Adaylık oturumunda Abant İzzet Baysal
Üniversitesi bileşenleri, ev sahipliğini almaları durumunda ÇSÖY ilkelerini hiçe sayarak sponsorluk
alacaklarını belirttiler. Bunun üzerine hiçbir adayda ortak irade sağlanamadı. Ortak iradeyi
sağlayabilmek adına ODTÜ de foruma aday olduğunu belirtti. Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
sempozyum ve platformdan çekildiğini açıkladı. Bunun üzerine forum ev sahipliği ortak irade ile;
forumu Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeki stajyer bileşenlerle birlikte
gerçekleştireceklerini belirten ODTÜ'ye verildi.

     7. ÇSÖY Forumu, Bülent Eecevit Üniversitesi ve ODTÜ ortaklığı ile; Zonguldak Bülent
Eecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesi kararının da alınmasının ardından, serbest kürsü
gerçekleştirildi. Sempozyumun kimi katılımcılarının, eleştirdikleri tüketim kültürünü temsil ediyor
olmaları eleştrildi. Atölye sonuç bildirgelerinden çıkan sonuçların, uygulanamadığına değinildi, ve
bunun çözümü olarak bileşenler ve stajyer bileşenler arasındaki iletişimin arttırılması gerektiği
konusunda hemfikir olundu. Aynı zamanda, mezun olmaları üzerinden uzun zaman da geçse
ÇSÖY'cü kimliklerini unutmayan ve desteklerini ÇSÖY'ün arkasında hissettiren eski bileşenlere de
gıyaplarında teşekkür edildi ve bunun kendilerine de iletilmesi kararlaştırıldı.

18.Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu Bileşenleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder