6. ÇSÖY Forumu

6. ÇEVRE SORUNLARINA ÖĞRENCİ YAKLAŞIMLARI
FORUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ6. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Forumu, 10-11 Ekim 2014 tarihlerinde Elazığ
Fırat Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Foruma; Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akdeniz
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi'nden bileşenler katılım sağladı.


ÇSÖY İlkeleri ve Forum ilkeleri tartışılarak, daha açık ve anlaşılır hale getirmek üzere
bazı maddelerde değişiklik yapılarak ve eklenerek ilkeler son halini aldı (bkz: ÇSÖY
İlkeleri, Forum İlkeleri)
Forum açılış konuşmasının ardından ÇSÖY ve forum ilkeleri okundu, açıklandı. 18.
ÇSÖY Sempozyumuna aday olduğunu önceden açıklamış olan Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi'nin belirsiz olan durumlarından ötürü 18. ÇSÖY
Sempozyumunun ev sahipliğinin belirlenmesi programın 2. gününe alındı. Bu
üniversitedeki bileşenlerin, 2. günde de foruma katılamaması, ve adaylıktan çekildiklerini
bildirmesi üzerine adaylık süreci baştan işletildi; ve hiçbir aday çıkmaması üzerine ODTÜ
Çevre Topluluğu 18. ÇSÖY Sempozyumunun ev sahipliğini üstlendi.
Geçmişteki ÇSÖY Sempozyumlarının ve forumlarının değerlendirilmesi yapıldı. Görülen
eksikliklerin tekrarlanmaması için ilkeler doğrultusunda çözüm önerileri getirildi. İletişimin
güçlendirilmesinin, sempozyumu düzenleyen üniversitenin belirli aralıklarla düzenleme
kuruluna gelişmeleri aktarmasının faydalı olacağı konuşuldu. Düzenleme kurulunun,
sempozyum düzenlemesine yardımcı olmakla yükümlü olduğunun altı bir kez daha çizildi.
• Yapılan tartışmalar ve atölyelerde, genel olarak birkaç kişinin söz alıyor olmasının
ÇSÖY'deki fikir zenginliği açısından yavaşlatıcı bir durum olduğu konuşuldu. Buna
çözüm olarak, bileşen toplulukların dönem boyunca tartışma kültürünü
güçlendirecek etkinlikler yapması önerildi.
• Sempozyum afişlerinin yeterince dikkat çekici olmadığı söylendi. Bu bağlamda,
tasarım konusunda deneyimli bileşenler ile irtibat halinde olarak, gelecek ÇSÖY
sempozyumlarını daha profesyonel afişler ile gerçekleştirmek gerektiği konuşuldu.
• Özellikle son birkaç sempozyumdur, sayısı 7'ye kadar çıkan konu başlıklarının;
sempozyum süresince gerçekleştirilen tartışmaların havada kalmasına, çok konuya
azar azar değinerek meselenin derinine inilemiyor olmasına sebep verdiği
konusunda hemfikir olundu. Yapılan tartışmalar sonrasında, sempozyumun çok
sayıda konu başlığı ile değil, belli 1-2 tema üzerinde yoğunlaşmasının uygun
olacağı konuşuldu. Her sempozyum için belirlenecek farklı temalarla, mücadelenin
bu konulara odaklanması daha kolay olacağından, ÇSÖY'ün ilerlemesi ve
Türkiye'deki çevre mücadelesine faydada bulunma şansının artacağı konusunda
hemfikir olundu. Bu bağlamda, forumun ortak iradesi ile 18. ÇSÖY
Sempozyumunun temaları “Çevre Algısı” ve “Enerji” olarak belirlendi.
• Atölyelerdeki tartışılan sorunlara yönelik üretilen çözümlerin havada kaldığı dile
getirildi. Buna çözüm olarak, önceden kurulmuş olan Etkinlik Kurulunun aktif rol
almasının gerektiği kararlaştırıldı. Atıl halde olan etkinlik kurulu güncellenerek,
işlerlik kazandırıldı.
• Poster sunumların yeterince ilgi çekici olmadığı düşünülerek, bunu geliştirecek
önlemler düşünüldü. Poster sunumların mümkün olduğunca güncel konularda
yapılması, ve teknik detaya girmemeye özen göstererek hazırlanması ile ilginin
artacağı konusunda fikir birliğine varıldı. Aynı zamanda; programda belli bir süre
ayrılarak değil, sunum aralarında ilgilenenlerin katılımıyla yapılması kararlaştırıldı.
Programdaki değişiklikler ve sarkmalar sebebiyle, film gösterimi ve tartışma atölyesi
gerçekleştirilemedi. 17. ÇSÖY Sempozyumunda, 6. ÇSÖY Forumunun ev sahipliği
belirlenirken ortak iradede pay sahibi olan ve foruma katılacağını temin eden
bileşenlerden, foruma gelmeyenler konusunda yaptırım uygulanıp uygulanmaması
tartışıldı. Uzun tartışmalar sonrasında; 19 Mayıs Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Namık Kemal Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Balıkesir
Üniversitesi, ve Konya Selçuk Üniversitesi hakkında yaptırım uygulanmasında uzlaşıldı.
İlgili bileşenlerin düzenleme kurulu üyeliğinin askıya alınması kararlaştırıldı.
Uygulanacak yaptırımın ÇSÖY'ün kitleselleşmesini engellememesi gerektiği konusunda
da hemfikir olundu. Bu sebeple ÇSÖY ve Forum ilkelerinde yapılan değişiklikler ile stajyer
bileşen sistemi getirildi (bkz: ilkeler).
Belirledikleri iradeye uymayan bileşenler, stajyer bileşenliğe geçirildi. Stajyer bileşenler
halen tartışmalarda söz sahibi olabilecek, takip edebilecek.
• İlk ÇSÖY etkinliklerinden (forum, sempozyum vs.) sonra, ev sahibi belirlenmesi
sürecinde oy kullanabilecekler.
• Üst üste ikinci ÇSÖY etkinliklerinden sonra, herhangi bir ÇSÖY etkinliğine ev sahibi
olmak için aday olabilecekler.
Bu şekilde; ÇSÖY ilkelerini henüz özümsememiş bileşenler, ilk ÇSÖY etkinliklerinde
düzenleme kurulunun işleyişini gözlemleyebilecekler. İkinci ÇSÖY etkinliklerinde ÇSÖY'ü
gözeterek oy kullanabilecekler. Üçüncü ÇSÖY etkinliklerinde ise iyice özümsemiş şekilde,
sempozyum ya da forum ev sahipiğine aday olabilecekler.
Hakkında yaptırım uygulanan bileşenlerin, ve yeni katılan bileşenlerin stajyer bileşen
olarak başlaması konusunda uzlaşıldı.
18. ÇSÖY Sempozyumu'nun ev sahipliğinin geç belirlenebilmesi sebebiyle, taslak tarih ve
program üzerinde konuşulamadı. Bu ayarlamaların internet kanallarından yapılmasına
karar verildi.
11 Ekim 2014Hiç yorum yok:

Yorum Gönder