5. ÇSÖY Forumu

5. ÇEVRE SORUNLARINA ÖĞRENCİ YAKLAŞIMLARI
FORUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ


   01-02 Kasım 2013 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Çevre Kulübü tarafından Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları forumu düzenlendi. Foruma Akdeniz Üniversitesi,Dokuz Eylül Üniversitesi,Ege Üniversitesi,Fırat Üniversitesi,Kocaeli Üniversitesi,Namık Kemal Üniversitesi,Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi katılım sağladı.

   Yapılan sunumlar ve soru cevaplar sonucunda ortak irade ile 17. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumunun ev sahipliğinin Ege Üniversitesi tarafından yapılması kararlaştırıldı. ÇSÖY İlkeleri ve Forum ilkeleri tartışılarak, daha açık ve anlaşılır hale getirmek üzere bazı maddelerde değişiklik yapılarak ve eklenerek ilkeler son halini aldı. (bkz: ÇSÖY İlkeleri, Forum İlkeleri)


   17. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımı Sempozyumunun konu başlıkları belirlendi ve taslak program hazırlandı.
   Belirlenen oturum konuları aşağıdaki gibidir
- Suyun ticarileştirilmesi ve kullanım hakkı
- Kentsel dönüşüm ve mülksüzleştirme
- Çevre ve savaş
- Çevre ve teknoloji
- Sürdürülebilirlik algılısı ve yeşil ekonomi - Ekoloji ve Felsefe - Ulaşım Politikaları
 

   Geçmişteki ÇSÖY sempozyumlarının ve forumlarının değerlendirilmesi yapıldı. Görülen eksikliklerin tekrarlanmaması için ilkeler doğrultusunda çözüm önerileri getirildi. İletişimin güçlendirilmesinin, sempozyumu düzenleyen üniversitelerin belirli aralıklarla düzenleme kuruluna gelişmeleri aktarmasının faydalı olacağı ve düzenleme kurulunun, sempozyum düzenlemesine yardımcı olmakla yükümlü olduğunun altı bir kez daha çizildi.

   Sempozyuma katılacak bileşenlerin sempozyuma hazırlık amacıyla kendi yerellerinde tüm öğrencilerin katılımına açık hazırlık sempozyumları gerçekleştirmeleri ve bu hazırlık sempozyumlarında yerelden gelecek olan sunumlar tartışılıp, en son haline toplulukça getirilip, olası atölyeler için ön atölyeler yapmaları tavsiye edildi. Böylece sempozyuma katılamayacak öğrencilerin fikirleri de dolaylı yoldan da olsa sempozyuma aktarılmış olacaktır.
 

   Sempozyuma katılan bileşenlerin birbirleriyle ortak, mümkünse eş zamanlı toplumsal farkındalık yaratacak ve platform tanıtımını sağlayacak aktivist çalışmaların yapmasına karar verildi. Sunum özetlerinin 12 Ocak 2014 tarihine kadar içerik kuruluna yollanmasına, içerik kurulunun özetler hakkında geri bildiriminin 2 Şubat 2014 tarihine kadar yapılmasına karar verildi. (ÇSÖY bileşenlerinin ortak iradesiyle bu tarihler esnetilebilir.)
 

   Öncelikli olarak yayın kurulunun aktifleştirilmesine önem verildi. Programda belirlenen oturum sürelerinin yetersiz kalması ya da aşılması sebebiyle; oturumların kayması; ikinci günün programındaki atölye çalışmalarının gerçekleştirilmemesiyle sonuçlandı. Bundan ötürü, sonraki sempozyum ve özellikle forumlarda, program konusunda daha hassas davranılması gerektiği
görüldü. Bileşenlerin bu sorunun sebeplerini sempozyumdan önce irdeleyip ortak iradeyle çözüme yönelik bir karar alması kararlaştırıldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder