4. ÇSÖY Forumu

4. ÇSÖY FORUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ

   03-04 Kasım 2012 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Çevre Kulübü tarafından Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları forumu düzenlendi. Foruma Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi katılım sağladı.
Yapılan sunumlar ve soru cevaplar sonucunda ortak irade ile 16. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumunun ev sahipliğinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yapılması kararlaştırıldı.
 
   ÇSÖY ilkeleri tartışılarak, daha açık ve anlaşılır hale getirmek üzere bazı maddelerde değişiklik yapılarak ve yeni maddeler eklenerek ilkeler son halini aldı. (bkz. ÇSÖY İlkeleri )
16. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımı Sempozyumunun konu başlıkları belirlendi ve taslak program hazırlandı.
   Belirlenen oturum konuları aşağıdaki gibidir
- Çevresel Aktivizm
- Tarih Boyunca Çevreye Bakış
- Sosyal Bilimler Açısından Çevre
- Çevre ve Sağlık
- Çevrecilik Anlayışıyla Tüketim

   Geçmişteki ÇSÖY sempozyumlarının ve forumlarının değerlendirilmesi yapıldı. Görülen eksikliklerin tekrarlanmaması için ilkeler doğrultusunda çözüm önerileri getirildi. İletişimin güçlendirilmesinin, sempozyumu düzenleyen üniversitelerin belirli aralıklarla düzenleme kuruluna gelişmeleri aktarmasının faydalı olacağı ve düzenleme kurulunun, sempozyum düzenlemesine yardımcı olmakla yükümlü olduğunun altı bir kez daha çizildi.

   Sempozyuma katılacak bileşenlerin sempozyuma hazırlık amacıyla kendi yerellerinde tüm öğrencilerin katılımına açık hazırlık sempozyumları gerçekleştirmeleri ve bu hazırlık sempozyumlarında yerelden gelecek olan sunumlar tartışılıp, en son haline toplulukça getirilip, olası muhtemel atölyeler için ön atölyeler yapmaları tavsiye edildi. Böylece sempozyuma katılamayacak öğrencilerin fikirleri de dolaylı yoldan da olsa sempozyuma aktarılmış olacaktır.

   Sempozyuma katılan bileşenlerin birbirleriyle ortak, mümkünse eş zamanlı toplumsal farkındalık yaratacak ve platform tanıtımını sağlayacak aktivist çalışmaların yapılmasına karar verildi.
Öncelikli olarak yayın kurulunun aktifleştirilmesine ve zamanla içerik ve etkinlik kurullarına işlevsellik kazandırılmasına karar verildi.
 
   Kurul üyelerinin her forumdan sonra yenilenmesi, bu kişilerin listelerinin platformun resmi sitesinde ve gerekli görülen diğer yerlerde duyurularak şeffaflığın sağlanması kararlaştırıldı.
Sempozyuma daha çok bileşenin katılması amacıyla olabildiğince çok üniversiteye sunum konularının ve son sunum özeti gönderme tarihinin belirtileceği sempozyum afişinin gönderilmesine ve imkanı olan bileşenlerin kendilerine yakın üniversitelerdeki toplulukları ziyaret ederek, birebir bilgilendirmesine karar verildi.
 
   Sunum özetlerinin 10 Ocak 2013 tarihine kadar içerik kuruluna yollanmasına, içerik kurulunun özetler hakkında geri bildiriminin 15 Şubat 2013 tarihine kadar yapılmasına karar verildi. (ÇSÖY bileşenlerinin ortak iradesiyle bu tarihler esnetilebilir.)
   Tüm bileşenlerin forumların önemini tam olarak kavraması amacıyla çalışmalar yapılması, 16. sempozyumda bu konuyla ilgili bir atölye konulması tavsiye edildi.

   Programda belirlenen oturum sürelerinin yetersiz kalması ya da aşılması sebebiyle; oturumların kayması; akabinde birinci günün ikinci güne sarkması; ikinci günün programındaki atölye çalışmalarının gerçekleştirilmemesiyle sonuçlandı. Bundan ötürü, sonraki sempozyum ve özellikle forumlarda, program konusunda daha hassas davranılması gerektiği görüldü. Bileşenlerin bu sorunun sebeplerini sempozyumdan önce irdeleyip ortak iradeyle çözüme yönelik bir karar alması kararlaştırıldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder