20. ÇSÖY Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

 

20. ÇEVRE SORUNLARINA ÖĞRENCİ YAKLAŞIMLARI SEMPOZYUMU

SONUÇ BİLDİRGESİ


     20. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu 19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında ODTÜ Çevre Topluluğu ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. 
     Sempozuma Adıyaman Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Kırkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Orta Dğu Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi’nden öğrenciler katılım sağladı. 
     ODTÜ Çevre Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. İnci Gökmen, ve eski ÇSÖY’culardan Dadal Arıcıoğulları’nın yaptığı Türkiye’deki ekolojik hareketler ve ÇSÖY’un geçmişine değinen açılış konuşmalarının ardından; ÇSÖY ilkeleri okunarak ilkelerin önemine değinildi. Türkiye’deki üniversitelerdeki çevre ve ekoloji ile ilgilenen topluluklar ve öğrencilerin katıldığı sempozyum, ilkelerde de vurgulandığı üzere sunumlardan ziyade atölyelere ağırlık verilen bir programa sahipti.
     Sempozyumun ilk gününün 2 oturumunda 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Sıla Bıcı “Kent ve Mimarlık”, Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Adem Esin “Kentleşmenin Çevre Üzerindeki Etkileri: Psikolojik ve Sosyolojik Etkiler”, ODTÜ Mimarlık bölümünden Sena Şat “Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilirlik Kavramlarının İlişkisi”, Mustafa Kemal Üniverstesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Ahmet Sever ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi İzzettin Kutlu “Antakya Kent Kimliğinin Geleneksel Yapı Örneklemleriyle İncelenmesi” bildirilerini sundular. 
     Sunulan bildirilerin ardından “Kentleşmenin Sınırları”, “Kentsel Dönüşümün Toplumsal Etkileri” ve “Politik Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm ile İlişkisi” başlıkları altında atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Sunum yoğunluğunun istenen seviyede olması, atölye çalışmalarına yeterli zaman ve enerji ayrılabilmesine müsade ettiğinden, oldukça verimli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

           
     Sempozyumun 2. gününde gerçekleşen 3. oturumunda Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi Cansu Rana Aras tarafından sunulan “Yağmur Suyu Toplama ve Kullanma Sistemlerinin Kentlere Etkisi” ve ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Zeynep Selcen Boztepe, Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri Utku Berkalp Ünalan ve Ömer Karaküçük tarafından sunulan “Işık Kirliliği” sunumlarının ardından, ÇerÇöp mini bir konser verdi. Verilen aranın ardından başlayan dördüncü oturumda ise ODTÜ Biyoloji Bölümü öğrencisi Vildan Acar “Synurbization: Yaban Hayvanlarının Kentlere Adapte Olması”, Bilkent Üniversitesinden Biyoloji Bölümü öğrencisi İlayda Özcan ve Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Afroditi Milovianua “EKOFOBİ’nin Kıskacında” bildirilerini sundular. 
     Sempozyumda sunulacak bildirilerin tamamlanmasının ardından “Aydınlatma Ne Ölçüde Medeniyettir?”, “Yaban Hayatı ve Modern Hayat” ve “Modern Hayat – Ekoloji Çelişkisi” başlıklarında oldukça doyurucu atölyeler gerçekleştirildi.  İçerik etkinliklerinin tamamlanmasının ardından, akşam ODTÜ Jonglörler Topluluğu’nun Ateş Gösterisi’ni izleyen ÇSÖY katılımcıları, birlikte müzik dinleyip eğlenerek gelecek yıllardakii birlikteliklerde daha yakın olabilecekleri bir arkadaşlık edinmiş oldular.


      Sempozyumun 3. Gününde programa, Dicle Üniversitesi’ndeki öğrencilerin yürüttüğü “Hewsel Bahçeleri Temizleme” şöleni ile ilgili bir fotoğraf gösterimi gerçekleşti. Serginin ardından ilk 2 gün gerçekleştirilen atölyelerin sonuç bildirgeleri okundu. Ardından konuşulan 9. ÇSÖY Forumunun ev sahipliğini, başka bir aday olmadığından Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Ege Üniversitesi'nin de kefilliği ile yapmasına karar verildi.
     Sebest kürsüde ise, sempozyum içeriği ile, ÇSÖY’ün genel gidişatı ile, ya da dile getirilmek istenen diğer konularla ile ilgili tartışmalar yürütüldü. Tarışmaların genelinde, 8.forumda gerçeleştirilen tartışmalar ve devam eden süreçte, değiştirilen ilkeler ile sempzoyumun ev sahiğliği verilmiş olan Akdeniz Üniversitesi Ekoloji Kulübü’nün ÇSÖY bileşenliğinden çıkarılmasına karar verildi. Hiçbir ÇSÖY ilkesiyle bağdaşmayan bir etkinliğe karşı ÇSÖY iradesini göstermemiş olan Çukurova Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi de bileşenlikten çıkarıldılar. Ayrıca sempozyumun iradesiyle, stajyer bileşenlik tanımı, stajyer bileşenin 2. ÇSÖY etkinliğinde ev sahipliği için oy verebilmesi, 3. ÇSÖY etkinliğinde ise ev sahipliğine aday olabilmesi şeklinde güncellendi. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Ekoloji Kulübüne ev sahipliği verilmiş olması ve devamında gelişen süreçler de ilkelerin eskiden olduğu haline geri döndürümesinin doğru olduğunu gösterdi. Serbest kürsüde ayrıca; forum programlarında belirtilen ilke tartışmalarının ilkeleri değiştirmeye özendirmemesi gerektiğinin üzerinde duruldu, atölye sonuç bildirgelerinin yazılmasının son ana bırakılmamasının önemi vurgulandı.
               
     Son olarak, insanın ve dolayısıyla  bir parçasını oluşturduğu çevrenin, ekolojinin ve dolayısıyla insanların hayatta kalabilmesi için gereken en önemli şeylerden birinin eğitim olduğu birçok atölyede tartışmaların kesişim noktasında duruyordu. 2 eğitimci: Nuriye Gülmen ve Semih Akça, 21 Mayıs itibariyle açlık grevlerinin 74. günündeler. Ohal ve khk larla, bu ohal süreciyle hiçbir ilişkileri olmamasına rağmen işlerinden atıldılar. Diğer birçok devrimci demokrat eğitimci de aynı şekilde işlerinden atıldılar. Biz burada, eğitimin ve bu eğitimi veren eğitimcilerin de doğayı yaşamı savunan bireyler yetiştirilmesi için önemini konuşmuşken, Nuriye ve Semih’in haklı direnişlerinde yanlarında olduğumuzu, belirtiyor ve “Nuriye ve Semih Yalnız Değildir!” diyoruz.

     Serbest kürsü sonrasında ÇSÖY bileşenleri ve katıımcıları Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bir araya gelmek üzere vedalaşırken 20. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu coşkuyla tamamlanmış oldu.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder