17. ÇSÖY Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

17. ÇEVRE SORUNLARINA ÖĞRENCİ YAKLAŞIMLARI
SEMPOZYUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ            17. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu 6-8 Mart tarihleri arasında Ege Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirildi. Sempozyuma 19 Mayıs Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, ve ev sahibi Ege Üniversitesi’nden öğrenciler katılım sağladı. Ev sahibi üniversite ve ÇSÖY bileşenlerince gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından ÇSÖY ilkeleri ve ÇSÖY Forum ilkeleri okundu, açıklandı. Türkiye’deki üniversitelerdeki çevre ve ekoloji ile ilgilenen toplulukların katılımının olduğu sempozyum, oturum konuları ve atölye çalışmalarıyla yoğun bir programa sahipti.

            Sempozyumun birinci gününde Çevre ve Savaş, Suyun Ticarileştirilmesi ve Kullanım Hakkı, ve Ekoloji ve Felsefe başlıklarında sunumlar ve ilgili atölyeler gerçekleştirildi. Savaşın çevreye olan etkileri kadar, çevresel değerlerin savaşlardaki yeri üzerine de tartışmalar Çevre ve Savaş alt başlığında tartışılırken, Ekoloji ve Felsefe altbaşlığında daekolojiye farklı felsefi yaklaşımlar ile değinildi. Suyun Ticarileştirilmesi ve Kullanım Hakkı altbaşlığında gerçekleştirilen sunumlar ve atölyelerde; suyun metalaştırılması süreci ve kullanım hakkının doğrudan ya da ücretlendirilmesi yoluyla halkların elinden alınış süreci tartışıldı. Suyun ne şekilde sürdürülebilir bir şekilde kullanılmaya devam edilebileceği, temiz-içilebilir su kaynaklarının ne şartlarda korunabileceği, gelecek nesillere aktarılabileceği tartışıldı.

            Sempozyumun 2. Gününde Kentsel Dönüşüm ve Mülksüzleştirme, Sürdürülebilirlik Algısı ve Yeşil Ekonomi, ve Ulaşım Politikaları altbaşlıklarında sunumlar ve atölyeler gerçekleşti. Sürdürülebilirlik kavramı üzerine yoğun tartışmalar sürdü. Farklı sürdürülebilirlik kavramları tartışılırken; bireysel, toplumsal, ve sistemsel çözüm önerileri getirildi, üzerine tartışıldı. Özellikle sürdürülebilir yaşam- sürdürülebilir kalkınma ayrımı konusunda yoğunlaşan tartışmalar, “Sürdürülebilir Kalkınma mı, Sürdürülebilir Yaşam mı?” atölyesinde irdelendi. Ulaşım Politikaları altbaşlığında ise, Ankara, İstanbul, Antalya örneklerinde yoğunlaşmış şekilde, Türkiye’deki ulaşım politikaları irdelendi. Doğru uygulamalar kadar yanlış uygulamalar da tartışılırken, Avrupa ve Amerika ülkelerindeki örnekler üzerinden kıyaslamalar yapıldı.  Kentsel Dönüşüm ve Mülksüzleştirme altbaşlığında ise, doğrusuyla yanlışıyla kentsel dönüşüm kavramları tartışıldı. Mülksüzleştirme konsepti tartışıldı, sunumlar ve atölyeler sonrasında sistemsel bir sorun olduğu sonucuna varıldı.

            Sempozyumun 3. Gününde programa, ilk 2 gün gerçekleştirilen atölyelerin sonuç bildirgelerinin okunması ile başlandı. Çeşitli konulardaki poster sunumlar, ayrılan vakitte incelendikten ve 5. ÇSÖY Forumunun ev sahipliğinin belirlenmesinden sonra serbest kürsüye geçildi. Sempozyum içeriği ile, ÇSÖY’ün genel gidişatı ile, ya da dile getirilmek istenen diğer konularla ile ilgili tartışmalar yürütüldü.

            Fırat Üniversitesi ve ODTÜ’nin aday olduğu 5. ÇSÖY Forumu’nun ev sahipliği, ortak irade ile Fırat Üniversitesi’ne verildi. Ev sahipliğinin belirlenmesi sürecinde, coğrafi konumun katılımı düşürebileceği üzerine süren tartışmalar, sempozyum katılımcılarının Elazığ’da gerçekleşecek foruma katılma sözü vermeleri ile kazanıma dönüştü. ÇSÖY bileşenleri ve katılımcıları, 2014-2015 Güz döneminde Fırat Üniversitesi’nde bir araya gelmek üzere 17. ÇSÖY Sempozyumunu coşku ile tamamladılar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder