7 Mayıs 2018 Pazartesi

21. ÇSÖY Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

 21. ÇEVRE SORUNLARINA ÖĞRENCİ YAKLAŞIMLARI SEMPOZYUMU
SONUÇ BILDİRGESİ 

 21. Çevre Sonuçlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, 21-23 Nisan 2018 tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Çevre Topluluğu ev sahipliğinde, İzmir’de gerçekleştirildi. Sempozyuma, Kocaeli Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nden öğrenciler katılım sağladı. Açılış konuşmasının ardından ÇSÖY ilkeleri okunarak ilkelerin önemine değinildi. Sonrasında, “Story Of Stuff” belgeseli izlendi ve bitiminde “Tüketim” konulu atölye yapıldı. İlk günün birinci oturumu bu atölyeyle tamamlanmış oldu. İkinci oturumda, Kocaeli Üniversitesi’nden Berfin Küçük, “Gıda Ve Sürdürülebilirlik”; Ege Üniversitesi’nden Halil Gülcan ve Elif Gültekin, “Derin Ekolojik Perspektiften Geleneksel Ve Sürdürülebilir Tarım” sunumlarını yaptılar. Sunumların ardından, “Sosyal Medya”, “Ekoloji Ve Ekonomi”, “Üreticinin Ve Tüketicinin Bakış Açısıyla Sürdürülebilirlik” atölyeleri yapıldı. Böylece birinci gün tamamlanmış oldu.

 İkinci günün ilk oturumunda Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Kazım Tonuk, “GDO"; ODTÜ’den Eray Caceoğlu ve Deniz Köksal, “Palm Yağı”; ikinci oturumunda Ege Üniversitesi’nden Betül Çelebi, “Et Yemenin Psikolojisi"; ODTÜ’den Ömer Karaküçük, Aslı Gül Gün, Duygu Erten, “Beslenme Alışkanlıkları” sunumlarını yaptılar. Sonrasında “Yerele Dönüş Mümkün Müdür”, “GDO”, “İnsan Yeme (Yamyamlık)” atölyeleri yapıldı.

 Sempozyumun üçüncü gününde, ilk iki gün gerçekleştirilen atölyelerin sonuç bildirgeleri okundu. Daha sonra, son dönemde forumun ve sempozyumun organize edilişleri sırasında, özellikle konaklama konusunda karşılaşılan sıkıntılar nedeniyle, forumun geçici bir süre askıya alınmasına karar verildi ve bu sayede, orada harcanacak enerjinin ve maddi imkanların sempozyumda kullanılabileceğinde mutabık olundu. Forumun -en azından geçici bir süre- Skype üzerinden yapılması üzerinde fikir birliğine varıldı. Ayrıca katılımcılar için konaklama ayarlamanın, ev sahibi üzerinde bir yükümlülük olmasından vazgeçilmesi konusunda da hemfikir olundu. Serbest kürsüde, sempozyumun hazırlanış sürecine yönelik ve süreçteki üniversiteler arası iletişime dair eleştiriler dile getirildi ve tartışıldı. ÇSÖY’ün genel durumu ve geleceği üzerinde de konuşmalar yapıldı. Ardından, 22. ÇSÖY'ün ev sahipliği için aday olan ODTÜ ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında yapılan oylamanın sonucunda sempozyumun ev sahibi ODTÜ oldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder