2 Mart 2019 Cumartesi

22. ÇEVRE SORUNLARINA ÖĞRENCİ YAKLAŞIMLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

 22. ÇEVRE SORUNLARINA ÖĞRENCİ YAKLAŞIMLARI SEMPOZYUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ 


21-23 Şubat 2019 tarihleri arasında ODTÜ Çevre Topluluğu ev sahipliğiyle Ankara’ da gerçekleştirilen 22. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu’ na,
-19 Mayıs Üniversitesi
-Ankara Üniversitesi
-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
-Dokuz Eylül Üniversitesi
-Ege Üniversitesi
-Gazi Üniversitesi
-Hacettepe Üniversitesi
-İskenderun Teknik Üniversitesi
-Kocaeli Üniversitesi
-Manisa Celal Bayar Üniversitesi
-Mardin Artuklu Üniversitesi
-Marmara Üniversitesi
-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
-Sakarya Üniversitesi
-Uşak Üniversitesi
-Yeditepe Üniversitesi’ nden öğrenciler katılım sağladı.

İlk gün yapılan açılış konuşmasının ardından ÇSÖY İlkeleri, her bir ilkenin önemine değinilerek okundu. Orta Doğu Üniversitesi’nden Esin Yandımata’ nın Metan Gazı Salınımının İklim Değişikliğine Etkisi ve yine aynı üniversiteden Vildan Acar’ın İklim Değişikliğinin Konuşulmayan Yüzü: Okyanus Asitlenmesi sunumlarıyla ilk günün ilk oturumu tamamlandı. İkinci oturumda ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Servan İbek ve Ömer Arslan’ın Çevre Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri ve Çevre Kirliliği İle Mücadele sunumu ile Kocaeli Üniversitesi’nden Mert Yılmaz ve Gözde Akar’ın İklim Mülteciliği sunumları yer aldı. Çevre Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri, İklim Mülteciliği ve Metan Gazı Salınımında Yerel Yönetimler Ne Kadar Etkili? atölyeleri ile sempozyumun ilk günü tamamlanmış oldu.

Sempozyumun ikinci günü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Anna Jasmine Kokino’nun Hızlı Moda ve Sürdürülebilirlik sunumunun ve Marmara Üniversitesi’nden Nurevşan Gündoğdu’nun Kutup Ayıları İçin Sonun Başlangıcı sunumunun yer aldığı üçüncü oturum ile başladı. Üçüncü oturumun ardından, İnsan Doğanın Neresinde, Minimalizm(Tüketim Alışkanlıkları), Bireysel Çevre Bilinci Ne Kadar Etkili? Gerekli Mi? Ve Sürdürülebilir Kirlilik isimli atölye çalışmaları yapıldı.


Sempozyumun son günü, ilk iki gün yapılan atölyeler sonrası yazılan atölye bildirgeleri okundu. Programın aksine ev sahibinin belirlenmesinden önce serbest kürsü yapıldı. Serbest kürsüde, önceki ÇSÖY’ de ortak karar ile alınan forumun Skype’ tan alınması kararı tekrar konuşmaya açıldı ve sıcak bakıldı. Gelecek yılki foruma hangi üniversitenin ev sahipliği yapacağına karar verilemediği için 8 Mart 2019 tarihinde Skype üzerinden bir görüşme yapılacak ve bu görüşmede forumun nerede gerçekleşeceğine karar verilecek. Ayrıca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Topluluğu, serbest kürsüde ÇSÖY Platformu’ ndan ayrılma kararını açıkladı.

25 Kasım 2018 Pazar

22. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımı Sempozyumu

ODTÜ Çevre Topluluğu olarak 21-22-23 Şubat 2019 tarihlerinde ODTÜ'de gerçekleşecek olan "İklim Değişikliği" temalı, 22. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu’na tüm üniversitelerin Çevre ve Çevre Sorunlarıyla ilgili topluluklarını davet ediyoruz.

Sempozyumun içeriğine dair detaylar http://www.csoybiz.com adresinde yer almaktadır.

Katılım sağlayacak ilgili öğrenci topluluğu üyelerinin sunum yapmak istemeleri halinde sunum özetlerini 28 Aralık 2018 tarihine kadar csoy.biz@gmail.com adresimize göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyum katılımcılarının konaklama ve yemek ihtiyaçları kısıtlı olanaklarla sağlanmaya çalışılacaktır. Bu nedenle katılacak olanların facebook.com/csoyplatformu adresinde duyurulacak olan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir. Sorularınız, sunum özeti ve tam metin örnekleri için bize facebook.com/odtucevre sayfasından ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

ODTÜ ÇEVRE TOPLULUĞU


KATILIM FORMU

7 Mayıs 2018 Pazartesi

21. ÇSÖY Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

 21. ÇEVRE SORUNLARINA ÖĞRENCİ YAKLAŞIMLARI SEMPOZYUMU
SONUÇ BILDİRGESİ 

 21. Çevre Sonuçlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, 21-23 Nisan 2018 tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Çevre Topluluğu ev sahipliğinde, İzmir’de gerçekleştirildi. Sempozyuma, Kocaeli Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nden öğrenciler katılım sağladı.

25 Mayıs 2017 Perşembe

20. ÇSÖY Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

 

20. ÇEVRE SORUNLARINA ÖĞRENCİ YAKLAŞIMLARI SEMPOZYUMU

SONUÇ BİLDİRGESİ


     20. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu 19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında ODTÜ Çevre Topluluğu ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. 
     Sempozuma Adıyaman Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Kırkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Orta Dğu Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi’nden öğrenciler katılım sağladı.

15 Mayıs 2017 Pazartesi

20. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu 19-20-21 Mayıs'ta gerçekleşecek


       19-20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde ODTÜ'de gerçekleşeck olan sempozyumun programı kesinleşmiş olup, katılımcı kaydı kapanmıştır.
       24 farklı üniversitenin katılımyla gerçekleşecek olan sempozyumun programı aşağıdaki gibidir.

       Sempozyumda görüşmek üzere...